Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Herbol-Innenweiß 12,5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Vyprodáno

2 312,00 Kč včetně DPH 1 910,74 Kč bez DPH

Zkrácený popis

Sněhobílá matná, bezrozpouštědlová, vodou ředitelná nátěrová hmota na stěny, bez emisí, bez změkčovadel, bez zápachu.
Prodyšná, omyvatelná podle DIN 13300, třída otěru za mokra 3, třída kryvosti 2, stupeň bělosti 87,9 %. Je lehce a racionálně zpracovatelná. Je vhodná do veškerých typů interiérů (ložnice, dětské pokoje, mateřské školy).

Herbol-Innenweiß 12,5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Innenweiss

Popis výrobku:

Herbol-Innenweiss je vnitřní malířská barva bez emisí, bez rozpouštědel, bez změkčovadel. Je matná, vodou ředitelná, třída otěru za mokra 3 dle DIN EN 13300. Herbol-Innenweiss má velmi dobré krycí schopnosti a je lehce a racionálně zpracovatelná. Je tónovatelná pomocí Herbol Color Service. Vzhledem k e svému složení je obzvláště vhodná do citlivých obytných prostor, jako jsou např. ložnice, dětské pokoje, školy, mateřské školky apod.

Hustota:

cca 1,52 kg/litr

Vlastnosti podle DIN EN 13300:

třída otěru za mokra 3, třída kryvosti 2 při spotřebě 7 m2/l resp. 150 ml/m2, matný, velikost zrna jemná

Pojivo:

polyvinilacetatová disperze

Základní odstín:

bílý, pomocí míchacích automatů Herbol Color Service je k dostání téměř ve všech barevných odstínech

Balení:

1 litr, 2,5 litrů, 5 litrů a 12,5 litrů

Skladovatelnost:

cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Hraniční hodnoty VOC:

75 g/l (2007) / 30 g/l (2010), obsahuje max.1 g/l VOC

Důležitá upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Během zpracování a schnutí zajistit důkladné větrání. Při stříkání nevdechujte stříkací mlhu. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Bezpečnostní list pro profesní použití na vyžádání.

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním (také airless) Stříkání airless:
Zařízení Graco od ST MAX 395 velikost trysky 286 - od - x17-x 25 stříkací tlak 150 bar filtr pistole (mesh) 60 úhel nástřiku 40 - 80° Teplota při nanášení:
min. + 5 °C pro podklad a vzduch během provádění a schnutí.

Spotřeba:

cca 150 - 220 ml/m2

Doba zasychání:

(při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%) přetíratelný za cca 2 - 3 hodinách zcela proschlý za 2 - 3 dny

Ředidlo:

voda podle potřeby

Čištění nářadí:

ihned po použití vodou

Likvidace odpadu:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Herbol-Innenweiss

Pracovní postup:

Důležitá upozornění:
Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
Podklad a provedení nátěru:
Všechny nátěry a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.
Příprava podkladu:
Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, nesoudržných částí. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkřídovatělé vrstvy. Nerovné plochy, díry a poškozená místa vyspravte vhodným materiálem. Vysprávky fluátujte.
Základní nátěr:
Omítky vápenocementové a cementové (PII a PIII): Nové omítky nechejte min. 2 - 4 týdny (podle teploty a ročního období) vyzrát. Únosné, pevné a běžně savé omítky není nutné opatřovat základním nátěrem. Silně savé, pórovité a pískovaté omítky opatřete základním nátěrem Herbol-Putzgrund* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3.
Sádrové omítky (PIV a PV):
Základní nátěr Herbol-Putzgrund* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3.
Sádrokartonové desky:
Základní nátěr Herbol-Putzgrund* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3. Na jemných a broušených přetmelených místech musí být provedena penetrace intenzivně, důkladně vmasírovaná. Na zažloutlých a zabarvených sádrokartonových deskách je nutný následný mezinátěr HerbolHydroprimer*. Beton a pórobeton (vnitřní): Základní nátěr Herbol-Putzgrund* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3.
Pískovec (pouze mrazuvzdorné stavební díly):
Pískovcové zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí. Spáry nesmí mít trhliny, musí být suché, pevné, a zbavené solí a výkvětů. Nátěr se může provádět nejdříve po třech měsících po zhotovení zdiva. Základní nátěr Herbol-Putzgrund* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3.
Únosné staré nátěry (matné, slabě savé) dobře přídržné, přetíratelné tapety a strukturované tapety:
Není potřeba příprava podkladu, možno přímo natírat. Nesoudržné tapety odstranit, lepidlo omýt. Únosné staré nátěry (lesklé, nesavé): Vrchní vrstvu zdrsnit a odmastit. Základní nátěr HerbolPutz-Füller bílý* . Staré klihové nátěry:
Bezezbytku odstraňte. Základní nátěr HerbolPutzgrund ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3.
Mezinátěr pro všechny shora uvedené podklady:
Pro kontrastní nátěry, pro silně nebo rozdílně savé podklady jeden mezinátěr Herbol-Innenweiss ředěný max. 10 % vody.
Konečný nátěr pro všechny shora uvedené podklady:
Hustý, rovnoměrný nátěr Herbol-Innenweiss ředěný max. 5 % vody. Při navazování pokračovat v práci plynule metodou mokrý do mokrého.
• Dodržujte údaje uvedené v příslušném technickém listu
Vydání – únor 2008

Další informace

Baleni 12,5 L
Technický list (URL) Ne