Herbol Methacryl Siegel 5 L

Neohodnoceno
 
JEN OSOBNÍ ODBĚR Efekt lupa
 

Herbol-Methacryl-Siegel

Popis výrobku:

Herbol-Methacryl-Siegel je bezrozpouštědlový, vodouředitelný, jednosložkový nátěr pro podlahové a stěnové plochy ve vnitřním i vnějším prostředí, např. do sklepů, skladů, dílen, zásobáren, na balkony a terasy. Používá se na všechny běžné stavební materiály, např. beton, potěr, azbestocement, savé keramické dlaždice a další. Výsledný vzhled je dekorativní, odolný a trvale elastický i při nízkých teplotách. Je otěruvzdorný - třída otěru 1 dle DIN EN 13300. Povrch lze udržovat suchým i mokrým způsobem, povrch odolává obvyklým chemikáliím. Herbol Methacryl-Siegel má vysoký difúzní odpor CO2 a působí jako karbonatační brzda. Odolnost proti krátkodobému působení kapalin a chemikálií (DIN 53168 - A): voda, mořská voda, solanka, kyselina sírová (10%), kyselina solná (10%), kyselina octová (10%), kyselina mravenčí (10%), kyselina mléčná (10%), kyselina citrónová (10%), činící kyselé rozpouštědlo, mastná kyselina z lněného oleje, hydroxid draselný (10%), sodný roztok (20%), čpavková voda (10%), peroxid vodíku (10%), petrolej, topný olej, technický benzín, ethylalkohol, rostlinné a živočišné tuky, maziva a oleje, čistící prostředky. Působením vyjmenovaných rozpouštědel a chemikálií může dojít k nepatrné změně odstínu, ale odolnost povrchu nebude ovlivněna.

Stavebně-fyzikální hodnoty:

Prodyšnost vodní páry (DIN EN ISO 7783-2) sd=1,920; d=160µm
Nasákavost nízká (DIN EN 1062-3) w pod 0,1 kg/(m2* h 0,5)

Vlastnosti dle DIN EN 13300:

Třída otěru za mokra 1, třída kryvosti 1 při vydatnosti 3 m 2/l,resp. 340 ml/m2, hedvábně lesklý, zrnitost jemná.

Hustota:

cca 1,28 kg/litr

Hraniční hodnoty VOC:

140 g/l (2007) / 140 g/l (2010), obsahuje max. 100 g/l VOC

Základní pojivo:

Methacryl - copolymer

Barevné odstíny:

stříbrošedý cca RAL 7001, štěrkový šedý cca RAL 7032, platinový šedý cca RAL 7036, prachový šedý cca RAL 7037, 7100 sv. šedý, 7105 šedý, 7110 modrošedý, 0409 bílý.
Barevná kolekce Farbe+Boden obsahuje 56 vybraných odstínů. Odstíny jsou v libovolném poměru mísitelné. Další odstíny lze získat pomocí Herbol Color Service. Při míchání z bází B2 a B3 je nutné přetřít povrch lakem PU-Siegel.

Stupeň lesku:

polomatný

Balení:

1 litr (pouze bílý), 5 litrů a 12,5 litrů

Skladování:

cca 1 rok v neotevřeném originálním balení, v chladu a suchu, chránit před mrazem.

Prováděcí údaje:

Nenatírat při silném větru a na přímém slunci. Chránit před deštěm, extrémní vlhkostí (mlhou) a mrazem až do úplného vyschnutí. Herbol Methacryl-Siegel není vhodný k nátěrům betonových podlah v garážích ani na plochy, kde trvale stojí voda, ani do silně namáhaných provozů, např. na podlahy do průmyslových provozů. Podlahy, parapety a horizontální konstrukce musí být vyspádovány, opatřeny odtokovými žlábky, zaspárovány a izolovány. Je nutné odborně opravit poškozené plochy betonové konstrukce, vyspravit trhliny vzniklé korozí výztuže. Před nátěrem vyzkoušet vhodnost použité technologie.

Upozornění:

Betonové podklady musí odpovídat minimálně jakostní třídě C20/25 dle DIN EN 206-1. Minimální pevnost podkladu v tlaku musí být ≥ 1,5 N/mm2.
Některé stavebně technické trhliny vykazují extrémní pohyblivost a není proto možné problém vyřešit pouze nátěrem. Spáry okolo oken a dveří utěsnit vhodným trvale elastickým tmelem dle DIN 18540. Při nátěrech pracovních podlah jsou nutná protiskluzná opatření.

Způsob nanášení:

štětcem, válečkem

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C při max. 80% rel. vlhkosti vzduchu pro podklad a vzduch během provádění a schnutí.

Spotřeba:

na hladké ploše pro 2 nátěry cca 340 - 400 ml/m2,
na drsné ploše pro 2 nátěry cca 400 - 500 ml/m2,
pro 1 nátěr s armovací tkaninou a 2 krycí nátěry cca 800 - 1.000 ml/m2.

Doba schnutí:

(při 23 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu) odolný proti dešti a přetíratelný za cca 4 - 6 hodin, pochozí po cca 12 hodinách.

Čištění nářadí:

ihned po použití vodou

Důležitá upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46) Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěru:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu. Důležité upozornění: při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
Příprava podkladu:
Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, zbavený výkvětů, řas, mechů, hub, sprášených a spečených vrstev, povrchových usazenin (lesklého cementového mléka). Podklad musí být izolován proti vzlínající vlhkosti. Opravte dilatační spáry. Očistěte podklad, např. vodou nebo tryskáním párou. Odstraňte zašpinění, saze a zkřídovatělé a nesoudržné vrstvy. Poškozená místa vyspravte vhodným materiálem (např. Herbol-Acryl-Mörtel*). Vytvořte odtokové žlábky a spády např. pomocí Herbol-Acryl-Mörtel*.
Základní nátěr:
Vápenocementové a cementové omítky (CS II, CS III, CS IV (P II a P III)): Herbol-Beton-Tiefgrund*. Ve vnitřním prostředí: MethacrylSiegel*, ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:2 (smíchat jeden díl Herbol-Methacryl- Siegel* s 1 až 2 díly vody). Anhydritový potěr(AE 12 – AE 40 max. vlhkost 1%) Magnezitová mazanina(ME 5 – ME 60 max. vlhkost 10%): Pro vnitřní prostředí: základní nátěr Herbol-Methacryl-Siegel*, ředěný v poměru 1:1 až 1:2 (smíchat jeden díl Methacryl Siegel* s 1 až 2 díly vody) Betonová a cementová mazanina(ZE 12 – ZE 65): Beton musí odpovídat třídě pevnosti nejméně C20/25 podle DIN EN 206-1. Maximální vlhkost betonové mazaniny 4%, maximální vlhkost cementové mazaniny 5%. Základní nátěr herbol-beton-Tiefgrund*. Pro vnitřní použití: základní nátěr Herbol-Methacryl-Siegel* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:2. Na nesavých podkladech nejprve přemostění Herbol-AcrylMörtel*, smíchaný s cementem CEM I 32,5 R (PZ 35 F) a Herbol-Haftdispersion* (v poměru 3 díly Actyl-Mörtel* + 2 díly cementu + 1,5-2 díly Haftdispersion. Litý asfalt (GE 10 – GE 100) savé, přídržné podklady bez změkčovadel, staré nátěry: Methacryl-Siegel* ředěný vodou v poměru 1:1.
Přídržné 1K – nátěry a staré, přídržné disperzní nátěry bez změkčovadel:
Podklad očistit a rovnou opatřit základním nátěrem HerbolMethacryl-Siegel*.
Cementové desky (bezazbestové):
Na nové silně alkylické desky k zamezení vzniku výkvětů Herbol-Herbidur-Grund*. Obzvláště důkladně opatřit nátěrem hrany desek. Volně stojící desky opatřit nátěrem na všech stranách.
Na zvětralých deskách použít Herbol-Imprägniergrund* Mezinátěr (pro všechny uvedené podklady):
Herbol-Methacryl-Siegel*
Mezinátěr s použitím tkaniny:
(Přemostění trhlin a utěsnění spár mezi podlahovými dílci) Příprava podkladu a mezinátěr 1 Herbol-Methacryl-Siegel jako v předchozí části. Po zaschnutí nanášejte Herbol-MethacrylSiegel v pásech šíře cca 60 cm v syté vrstvě a do čerstvé vrstvy vložte tkaninu Polyester-Elastikgewebe 10/10 v pásech 50 cm. Okraje tkaniny překryjte s přesahem 5 cm. Ojedinělé trhliny můžete po vyspravení také armovat cca 30 cm pásem tkaniny. Tkanina musí být kladena ve směru trhliny. Při velkém množství trhlin v podkladu použijte tkaninu PolyesterElastikgewebe ve 2 vrstvách po sobě.
Následné nátěrové vrstvy:
Sytý, rovnoměrný nátěr Herbol-Methacryl-Siegel*. Nanášet plynule metodou mokrý do mokrého.
Efektní vylepšení výsledného vzhledu: - posypem chipsy:
Do čerstvé konečné vrstvy Herbol-Methacryl-Siegel nasypejte barevné Herbol-Acryl-Chips*. Po 24 hodinách povrch zameťte. Natřete 1 - 2 x bezbarvým lakem PU-Siegel (hedvábně lesklým, protiskluzným nebo lesklým).
* dodržujte údaje uvedené v technickém listu
Vydání – březen 2008

Dostupnost Skladem
2 930 Kč    
Kategorie Nátěry na omítky a fasády
Záruka 24
 

Herbol-Methacryl-Siegel

Popis výrobku:

Herbol-Methacryl-Siegel je bezrozpouštědlový, vodouředitelný, jednosložkový nátěr pro podlahové a stěnové plochy ve vnitřním i vnějším prostředí, např. do sklepů, skladů, dílen, zásobáren, na balkony a terasy. Používá se na všechny běžné stavební materiály, např. beton, potěr, azbestocement, savé keramické dlaždice a další. Výsledný vzhled je dekorativní, odolný a trvale elastický i při nízkých teplotách. Je otěruvzdorný - třída otěru 1 dle DIN EN 13300. Povrch lze udržovat suchým i mokrým způsobem, povrch odolává obvyklým chemikáliím. Herbol Methacryl-Siegel má vysoký difúzní odpor CO2 a působí jako karbonatační brzda. Odolnost proti krátkodobému působení kapalin a chemikálií (DIN 53168 - A): voda, mořská voda, solanka, kyselina sírová (10%), kyselina solná (10%), kyselina octová (10%), kyselina mravenčí (10%), kyselina mléčná (10%), kyselina citrónová (10%), činící kyselé rozpouštědlo, mastná kyselina z lněného oleje, hydroxid draselný (10%), sodný roztok (20%), čpavková voda (10%), peroxid vodíku (10%), petrolej, topný olej, technický benzín, ethylalkohol, rostlinné a živočišné tuky, maziva a oleje, čistící prostředky. Působením vyjmenovaných rozpouštědel a chemikálií může dojít k nepatrné změně odstínu, ale odolnost povrchu nebude ovlivněna.

Stavebně-fyzikální hodnoty:

Prodyšnost vodní páry (DIN EN ISO 7783-2) sd=1,920; d=160µm
Nasákavost nízká (DIN EN 1062-3) w pod 0,1 kg/(m2* h 0,5)

Vlastnosti dle DIN EN 13300:

Třída otěru za mokra 1, třída kryvosti 1 při vydatnosti 3 m 2/l,resp. 340 ml/m2, hedvábně lesklý, zrnitost jemná.

Hustota:

cca 1,28 kg/litr

Hraniční hodnoty VOC:

140 g/l (2007) / 140 g/l (2010), obsahuje max. 100 g/l VOC

Základní pojivo:

Methacryl - copolymer

Barevné odstíny:

stříbrošedý cca RAL 7001, štěrkový šedý cca RAL 7032, platinový šedý cca RAL 7036, prachový šedý cca RAL 7037, 7100 sv. šedý, 7105 šedý, 7110 modrošedý, 0409 bílý.
Barevná kolekce Farbe+Boden obsahuje 56 vybraných odstínů. Odstíny jsou v libovolném poměru mísitelné. Další odstíny lze získat pomocí Herbol Color Service. Při míchání z bází B2 a B3 je nutné přetřít povrch lakem PU-Siegel.

Stupeň lesku:

polomatný

Balení:

1 litr (pouze bílý), 5 litrů a 12,5 litrů

Skladování:

cca 1 rok v neotevřeném originálním balení, v chladu a suchu, chránit před mrazem.

Prováděcí údaje:

Nenatírat při silném větru a na přímém slunci. Chránit před deštěm, extrémní vlhkostí (mlhou) a mrazem až do úplného vyschnutí. Herbol Methacryl-Siegel není vhodný k nátěrům betonových podlah v garážích ani na plochy, kde trvale stojí voda, ani do silně namáhaných provozů, např. na podlahy do průmyslových provozů. Podlahy, parapety a horizontální konstrukce musí být vyspádovány, opatřeny odtokovými žlábky, zaspárovány a izolovány. Je nutné odborně opravit poškozené plochy betonové konstrukce, vyspravit trhliny vzniklé korozí výztuže. Před nátěrem vyzkoušet vhodnost použité technologie.

Upozornění:

Betonové podklady musí odpovídat minimálně jakostní třídě C20/25 dle DIN EN 206-1. Minimální pevnost podkladu v tlaku musí být ≥ 1,5 N/mm2.
Některé stavebně technické trhliny vykazují extrémní pohyblivost a není proto možné problém vyřešit pouze nátěrem. Spáry okolo oken a dveří utěsnit vhodným trvale elastickým tmelem dle DIN 18540. Při nátěrech pracovních podlah jsou nutná protiskluzná opatření.

Způsob nanášení:

štětcem, válečkem

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C při max. 80% rel. vlhkosti vzduchu pro podklad a vzduch během provádění a schnutí.

Spotřeba:

na hladké ploše pro 2 nátěry cca 340 - 400 ml/m2,
na drsné ploše pro 2 nátěry cca 400 - 500 ml/m2,
pro 1 nátěr s armovací tkaninou a 2 krycí nátěry cca 800 - 1.000 ml/m2.

Doba schnutí:

(při 23 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu) odolný proti dešti a přetíratelný za cca 4 - 6 hodin, pochozí po cca 12 hodinách.

Čištění nářadí:

ihned po použití vodou

Důležitá upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46) Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěru:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu. Důležité upozornění: při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.
Příprava podkladu:
Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, zbavený výkvětů, řas, mechů, hub, sprášených a spečených vrstev, povrchových usazenin (lesklého cementového mléka). Podklad musí být izolován proti vzlínající vlhkosti. Opravte dilatační spáry. Očistěte podklad, např. vodou nebo tryskáním párou. Odstraňte zašpinění, saze a zkřídovatělé a nesoudržné vrstvy. Poškozená místa vyspravte vhodným materiálem (např. Herbol-Acryl-Mörtel*). Vytvořte odtokové žlábky a spády např. pomocí Herbol-Acryl-Mörtel*.
Základní nátěr:
Vápenocementové a cementové omítky (CS II, CS III, CS IV (P II a P III)): Herbol-Beton-Tiefgrund*. Ve vnitřním prostředí: MethacrylSiegel*, ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:2 (smíchat jeden díl Herbol-Methacryl- Siegel* s 1 až 2 díly vody). Anhydritový potěr(AE 12 – AE 40 max. vlhkost 1%) Magnezitová mazanina(ME 5 – ME 60 max. vlhkost 10%): Pro vnitřní prostředí: základní nátěr Herbol-Methacryl-Siegel*, ředěný v poměru 1:1 až 1:2 (smíchat jeden díl Methacryl Siegel* s 1 až 2 díly vody) Betonová a cementová mazanina(ZE 12 – ZE 65): Beton musí odpovídat třídě pevnosti nejméně C20/25 podle DIN EN 206-1. Maximální vlhkost betonové mazaniny 4%, maximální vlhkost cementové mazaniny 5%. Základní nátěr herbol-beton-Tiefgrund*. Pro vnitřní použití: základní nátěr Herbol-Methacryl-Siegel* ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:2. Na nesavých podkladech nejprve přemostění Herbol-AcrylMörtel*, smíchaný s cementem CEM I 32,5 R (PZ 35 F) a Herbol-Haftdispersion* (v poměru 3 díly Actyl-Mörtel* + 2 díly cementu + 1,5-2 díly Haftdispersion. Litý asfalt (GE 10 – GE 100) savé, přídržné podklady bez změkčovadel, staré nátěry: Methacryl-Siegel* ředěný vodou v poměru 1:1.
Přídržné 1K – nátěry a staré, přídržné disperzní nátěry bez změkčovadel:
Podklad očistit a rovnou opatřit základním nátěrem HerbolMethacryl-Siegel*.
Cementové desky (bezazbestové):
Na nové silně alkylické desky k zamezení vzniku výkvětů Herbol-Herbidur-Grund*. Obzvláště důkladně opatřit nátěrem hrany desek. Volně stojící desky opatřit nátěrem na všech stranách.
Na zvětralých deskách použít Herbol-Imprägniergrund* Mezinátěr (pro všechny uvedené podklady):
Herbol-Methacryl-Siegel*
Mezinátěr s použitím tkaniny:
(Přemostění trhlin a utěsnění spár mezi podlahovými dílci) Příprava podkladu a mezinátěr 1 Herbol-Methacryl-Siegel jako v předchozí části. Po zaschnutí nanášejte Herbol-MethacrylSiegel v pásech šíře cca 60 cm v syté vrstvě a do čerstvé vrstvy vložte tkaninu Polyester-Elastikgewebe 10/10 v pásech 50 cm. Okraje tkaniny překryjte s přesahem 5 cm. Ojedinělé trhliny můžete po vyspravení také armovat cca 30 cm pásem tkaniny. Tkanina musí být kladena ve směru trhliny. Při velkém množství trhlin v podkladu použijte tkaninu PolyesterElastikgewebe ve 2 vrstvách po sobě.
Následné nátěrové vrstvy:
Sytý, rovnoměrný nátěr Herbol-Methacryl-Siegel*. Nanášet plynule metodou mokrý do mokrého.
Efektní vylepšení výsledného vzhledu: - posypem chipsy:
Do čerstvé konečné vrstvy Herbol-Methacryl-Siegel nasypejte barevné Herbol-Acryl-Chips*. Po 24 hodinách povrch zameťte. Natřete 1 - 2 x bezbarvým lakem PU-Siegel (hedvábně lesklým, protiskluzným nebo lesklým).
* dodržujte údaje uvedené v technickém listu
Vydání – březen 2008

Balení 5 L
Odstín No