Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Herbol-Tiefgrund Aqua 5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

1 024,00 Kč včetně DPH 846,28 Kč bez DPH
NEBO

Zkrácený popis

Bezrozpouštědlový penetrační přípravek, propustný pro vodní páry.
Vyrovnává savost podkladu, a to jak lehce zpískovatělých omítek, tak i zkřídovatělých starých nátěrů. Je vhodný do vnitřního i vnějšího prostředí. Při dobrém roztírání proniká hluboko do minerálního podkladu. Vzniká tak suchá kotvící vrstva, která vytvoří pevné spojení s následným nátěrem, přičemž zůstává zachována dobrá propustnost vodních par.

Herbol-Tiefgrund Aqua 5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Tiefgrund Aqua

Popis výrobku:

Herbol-Tiefgrund Aqua je vodou ředitelná penetrace. Egalisuje a vyrovnává savost porézních, lehce zpískovatělých omítek a zkřídovatělých starých nátěrů ve vnitřním i vnějším prostředí. Při dobrém roztírání vniká Herbol-Tiefgrund Aqua hluboko do minerálního podkladu. Vzniká tak suchá kotvící vrstva, která vytvoří pevné spojení s následným nátěrem, přičemž zůstává zachována dobrá propustnost vodních par.

Hustota:

cca 1,01 kg/litr

Pojivo:

Čistá akrylátová disperze

Barevný odstín:

Transparentní, po vyschnutí bezbarvý

Stupeň lesku:

matný

Balení:

5 litrů a 10 litrů

Hraniční hodnoty VOC:

75 g/l (2007) / 40 g/l (2010), obsahuje max. 3 g/l VOC

Skladovatelnost:

cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním balení, skladovat v suchu a chladu, chráněno před mrazem.

Bezpečnostní opatření:

odpadají Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46).
Nevdechujte stříkací mlhu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách . V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.
Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním (také airless) Stříkání airless:
Zařízení Graco od ST MAX 395
velikost trysky LL 5 – od 419 - 431
stříkací tlak 180 bar
filtr pistole (mesh) 60
úhel nástřiku 40 - 80°
Teplota zpracování:
min. +5 °C pro podklad a vzduch při zpracování a během schnutí.

Spotřeba:

cca 100 - 150 ml/m2 podle stavu a savosti podkladu.
Teplota při zpracování:
teplota materiálu, vzduchu i podkladu nesmí klesnout během nanášení a schnutí pod 5 °C.

Doba schnutí:

(při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu) přetíratelný za cca 6 - 8 hodin.

Ředění:

vodou v poměru 2:1 podle stavu a savosti podkladu.

Čištění nástrojů:

ihned po použití vodou

Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěru:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.
Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

Důležité upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, savý, únosný, suchý a zbavený všech výkvětů, řas, plísní, prachu, zasolení a nesoudržných částí. Očistěte podklad od nečistot, sazí a zkřídovatělých částí. Nerovné a poškozené plochy vyspravte vhodnou stěrkou, vysprávky fluátujte.

Základní nátěr:

Nové omítky nechat vyzrát nejméně 2 – 4 týdny, v závislosti na ročním období a teplotě vzduchu. Vápenné omítky CS I > 1,0 N/mm² (P Ic) a lehčené minerální omítky nechat vyzrát nejméně 4 týdny. Podklad musí být zbaven zabarvení, musí být čistý, suchý, zbavený všech výkvětů a zasolení.
Základní nátěr nesmí na povrchu vytvořit neprodyšný lesklý film. Podklad musí být savý. Nepropustné, nesavé podklady např. intaktní staré nátěry nesmí být penetrací Herbol-Tiefgrund Aqua napouštěny.
Základní nátěr Herbol-Tiefgrund Aqua podle savosti podkladu naředěný vodou v poměru 2:1. U silně savých podkladů 2x mokrý do mokrého.

Mezinátěr a konečný nátěr:

Veškeré disperzní nátěry Herbol pro vnitřní i vnější použití, umělé omítky, efektní nátěry a vodouředitelné laky Herbol. Vydání – leden 2008

Další informace

Baleni 5 L
Technický list (URL) Ne