Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Herbol PU Siegel 2,5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

1 833,00 Kč včetně DPH 1 514,88 Kč bez DPH

Zkrácený popis

Polyuretanový, transparentní, vodou ředitelný nátěr do interiéru.
Odolný, pružný, nežloutnoucí. Používá se jako základní nátěr, mezinátěr i konečný nátěr na listnaté i jehličnaté dřevo. Je vhodný na panely, dveře, obývací a sedací nábytek, stoly, dřevěné podlahy, parkety, obložení apod. Dále jej lze použít jako konečný nátěr na Methacryl-Siegel pro betonové podlahy. Výsledný vzhled lze dotvořit posypem lupínků Acryl-Chips.
Dodává se ve vysokém lesku, hedvábném lesku a matu s protiskluznou úpravou.

Herbol PU Siegel 2,5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

* Vyžadované položky

1 833,00 Kč včetně DPH 1 514,88 Kč bez DPH

Detaily

Herbol PU-Siegel

Popis výrobku:

Herbol PU-Siegel je transparentní, vysoce odolný, nežloutnoucí nátěr. Používá se jako základní nátěr, mezinátěr i konečný nátěr na listnaté i jehličnaté dřevo ve vnitřním prostředí na dřevěné panely, dveře, obývací nábytek, sedací nábytek, stoly, dřevěné podlahy, parkety, obložení a pod. Používá se jako bezbarvý konečný nátěr na akrylátové lazury na dřevo a krycí barevné disperzní nátěry ve vnitřním i vnějším prostředí, zlepšuje tím možnost udržování čistoty.Herbol PU-Siegel pevně ulpívá na nábytku a slouží k optickému zlepšení charakteru dřeva bez silné změny barevného odstínu. Materiál má velmi lehkou zpracovatelnost - ještě téhož dne je možno jej dále přetírat. Je možné jej použít jako konečný nátěr na Methacryl-Siegel v kombinaci s lupínky Acryl-Chips. Zlepší se tím vzhled, odolnost povrchu a možnost udržování čistoty. S lupínky Acryl-Chips lze dosáhnout mnoha variant pro individuální utváření povrchu. Herbol PU-Siegel se nesmí používat na MethacrylSiegel bez Acryl-Chips (není protiskluzný). Podlahy s velkým zatížením, jako např. tělocvičny, taneční plochy apod. se doporučují přetírat dvousložkovými laky.

Odolnost proti krátkodobému působení chemikálií:

voda, solné roztoky, 10% roztok kyselin - sírové, octové, mravenčí, mléčné, citrónové, činidla na kůži, lněné oleje, 10% louh draselný, 20% louh sodný, 10% čpavek a peroxid vodíku, petrolej a topné oleje, technický benzín, etylalkohol, rostlinné a živočišném oleje, mazací tuky a oleje, a domácí čistící prostředky. Působením vyjmenovaných rozpouštědel a chemikálií může dojít k nepatrné změně odstínu, ale odolnost povrchu nebude ovlivněna.

Hraniční hodnoty VOC:

150 g/l (2007) / 130 g/l (2010), obsahuje max. 125 g/l VOC

Hustota:

cca 1,03 kg/litr

Základní pojivo:

polyuretan-acryl-copolymerdisperze

Barevný odstín:

bezbarvý

Stupeň lesku:

lesklý, pololeský, protiskluz

Balení:

1 l, 3 l a 10 l

Skladovatelnost:

cca 2 roky v dobře uzavřeném originálním balení v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Prováděcí údaje:

Nátěr je možno provádět štětcem, válečkem. K nátěru jsou nejvhodnější štětce skupiny Orel-Mix (umělé štětiny). Na nátěr podlah je vhodné použít plochého štětce nebo válečku s dlouhou tyčí. Použitím moltoprénového válečku se dosáhne i při nízké spotřebě obzvláště ušlechtilého povrchu s velmi jemnou strukturou.

Teplota zpracování:

minimálně +5°C pro podklad i vzduch, při provádění a během schnutí

Způsob nanášení:

štětcem, válečkem

Spotřeba:

70-140 ml/m²

Doba zasychání:

(při 23°C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu) proti prachu za cca 2 hodiny, přetíratelný za cca 12 hodin, zcela proschlý za 1-2 dny

Ředidlo:

voda

Čištění nářadí:

ihned po použití vodou

Bezpečnostní opatření:

Odpadají. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal či označení (S46).
Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při stříkání nevdechujte vzniklé výpary. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěru:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.
Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru (obzvláště zašedlé a zvětralé dřevo je nutné zbrousit až na únosnou dřevěnou vrstvu).
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Neúnosné staré nátěry odstranit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení. Materiál před použitím rozmíchat. Bezbarvé a světlé odstíny nechrání dřevo proti zažloutnutí vlivem působení světla. Některé druhy dřeva, většinou listnaté, mohou obsahovat látky, které při natírání vodouředitelnými barvami nátěr zabarví. Tyto látky mohou pronikat základními nátěry i mezinátěry a zabarvovat až následné nátěrové vrstvy, i když nejsou původně nijak patrné.
Zvláštní upozornění:
Bezbarvé nátěry nezaručují dostatečnou ochranu dřeva proti povětrnosti. Neobsahují ani ochranu proti zažloutnutí dřeva působením světla. Různé složky obsažené v podkladu, obzvláště ve dřevě a dřevěných materiálech mohou způsobit nežádoucí zbarvení i v případě, že byla použita penetrace. Podlahy s vysokými nároky na oděr (sportovní haly, taneční plochy) je vhodné natřít dvousložkovým materiálem.
Základní nátěr:
(dřevo a dřevovláknité materiály uvnitř):
Vlhkost dřeva ve vnitřním prostředí nesmí překročit 10%. Povrch zbrousit. Pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy mýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Základní nátěr Herbol-PU-Siegel* (ředit cca 30% vodou)
Mezinátěr:
Herbol-PU-Siegel* Konečný nátěr (pro všechny shora uvedené podklady): Herbol-PU-Siegel* Alternativní vytvoření povrchu pomocí Herbol-Methacryl-Siegel: Ve spojení s nátěrem Methacryl-Siegel a lupínky Acryl-Chips slouží PU-Siegel k individuálnímu dekorativnímu vytváření vnějších a vnitřních povrchů. Do čerstvého, sytě naneseného Methacryl-Siegel (dodržujte údaje z technického listu) se nasypou lupínky Acryl-Chips. Po zaschnutí se volné lupínky smetou a nanesou se dva nátěry PU-Siegel.
Vydání – březen 2008

Další informace

Baleni 2,5 L
Technický list (URL) Ne