Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Herbol Bläueschutzgrund BS 5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

1 643,00 Kč včetně DPH 1 357,85 Kč bez DPH
NEBO

Zkrácený popis

Rychleschnoucí rozpouštědlový impregnační nátěr na surové dřevo v exteriéru. Zajišťuje dlouhodobou ochranu dřeva proti napadení zamodralostí a houbou. Dodává se v čirém matném provedení. Může se používat jak pod bezbarvé a lazurovací laky, tak i pod krycí laky. Nedoporučuje se jeho použití ve vnitřních obytných prostorech.

Herbol Bläueschutzgrund BS 5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Popis výrobku:

Herbol-Bläueschutzgrund BS je impregnace proti zamodralosti na surové listnaté nebo jehličnaté dřevo ve vnějším prostředí (bez kontaktu se zeminou podle EN 335-1). Herbol-Bläueschutzgrund BS se nesmí používat ve vnitřním prostředí a na dřevo, které je v přímém styku s potravinami a krmivy. Upozornění: okna a vnější dveře – také jejich vnitřní části – se nepovažují za vnitřní prostředí. Tento prostředek a dřevo jím ošetřené se nesmí dostat do vodních toků. Nepoužívat na nátěry včelích úlů.

Hustota:

cca 0,87 kg/litr

Základní Pojivo:

speciální alkydová pryskyřice

Barevný odstín:

Bezbarvý

Stupeň lesku:

matný

Balení:

0,375 litru, 0,75 litru, 2,5 litru a 5 litrů

Skladovatelnost:

cca 2 roky v neotevřeném originálním balení. Skladovat v suchu a chladu.

Způsob nanášení:

natíráním, máčením. Nestříkat!

Teplota při nanášení:

min. + 10 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

cca 180-220 ml/m2

Doba zasychání:

(při 23 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50 % ) odolné proti prachu za cca 15 minut, nelepivý za cca 30 minut, přetíratelný za cca 1 hodinu

Tónování:

nelze tónovat

Ředění:

neředit

Čištění nářadí:

ředidlem Herbol V 40 nebo technickým benzínem

Bezpečnostní opatření:

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic (R65). Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (R66). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Zamezte styku s kůží (S24). Při potížích okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S62)Obsahuje Obsahuje propiconazol. Může vyvolat alergické reakce.

Důležitá upozornění:

Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Obsahuje biocidní látky k ochraně dřeva proti zamodrání. Používejte přípravek pouze podle návodu a pouze pro doporučené účely a dodržujte bezpečnostní opatření. Nesprávné použití může poškodit zdraví nebo životní prostředí. Biocidy používejte s opatrností. Před použitím vždy přečtěte návod a informace o produktu. Materiál odstříknutý na pokožku omyjte důkladně vodou a mýdlem. Dodržujte údaje uvedené v bezpečnostním listu.

Pracovní postup:

Všechny nátěry a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Materiál před použitím promíchat. Herbol-Bläueschutzgrund* musí být v průběhu čtyř dnů přetřen vhodným krycím nebo lazurovacím nátěrem. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

Důležité upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušeníí nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Všeobecné požadavky na vlastnosti podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru.

Příprava podkladu:

Podklad očistit, hlavně od zašpinění, zkřídovatělých vrstev. Odstranit neúnosné staré nátěry a obrousit nerovnosti . Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Nepřídržné staré nátěry odstranit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení.

Ojemově nestálé dřevo a dřevovláknité materiály ve vnějším prostředí: vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 18 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Pro použití ve venkovním prostředí jsou doporučovány dřevěné materiály skupiny 3 (vnější prostředí podle EN 1995-1-1). Tyto materiály jsou popsány a klasifikovány v DIN EN 13986. Nátěr neprovádět, pokud nebyla provedena zkouška při srovnatelných podmínkách (druh dřeva, konstrukce, klimatické podmínky) Trvanlivost plánovaného nátěru závisí na druhu a kvalitě dřeva (dřevotřískových desek) Pokud je kvalita materiálu a konstrukce nevhodná, není možné při přímém vlivu povětrnostních podmínek ochranný nátěr provést. Toto platí i pro venkovní materiály nepřímo vystavené povětrnostním vlivům při působení vysoké vlhkosti (střešní podhledy). Vlhkost může vést k tvoření skvrn nebo prasklin. Podklad bez prasklin je základním předpokladem bezchybného nátěru. Dřevěné prvky z borovice, břízy a buku jsou zpravidla díky své nízké trvanlivosti na použití ve venkovním prostředí nevhodné. Nedostatečný nátěr na všech stranách a především na hranách může zapříčinit dřívější poškození materiálu.

Základní nátěr:

1-2 nátěry Herbol – Bläueschutzgrund BS*

Objemově stálé dřevo a dřevovláknité materiály ve vnějším prostředí:

vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 13 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Pro použití ve venkovním prostředí jsou doporučovány dřevěné materiály skupiny 3 (vnější prostředí podle EN 1995-1-1). Tyto materiály jsou popsány a klasifikovány v DIN EN 13986. Nátěr neprovádět, pokud nebyla provedena zkouška při srovnatelných podmínkách (druh dřeva, konstrukce, klimatické podmínky) Trvanlivost plánovaného nátěru závisí na druhu a kvalitě dřeva (dřevotřískových desek) Pokud je kvalita materiálu a konstrukce nevhodná, není možné při přímém vlivu povětrnostních podmínek ochranný nátěr provést. Toto platí i pro venkovní materiály nepřímo vystavené povětrnostním vlivům při působení vysoké -+*6 vlhkosti (střešní podhledy). Vlhkost může vést k tvoření skvrn nebo prasklin. Podklad bez prasklin je základním předpokladem bezchybného nátěru. Dřevěné prvky z borovice, břízy a buku jsou zpravidla díky své nízké trvanlivosti na použití ve venkovním prostředí nevhodné. Nedostatečný nátěr na všech stranách a především na hranách může zapříčinit dřívější poškození materiálu.

Základní nátěr:

1-3 nátěry Herbol – Bläueschutzgrund BS*

Následné nátěrové vrstvy:

na podklady opatřené základním nátěrem, na dobře držící připravené staré nátěry je možné použít podle požadavků vhodné laky nebo lazury Herbol (např. Herbol Venti 3 Plus Satin ZQ* nebo Herbol Offenporig Pro Décor ZQ*). Bläueschutzgrund BS je nutné přetřít vhodným lakem nebo lazurou během 4 dnů. * Dodržujte údaje podle příslušných technických listů. Vydání – červen 2010

Další informace

Baleni 5 L
Technický list (URL) Ne