Herbol-Herboplus 12,5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Vyprodáno

1 230,00 Kč včetně DPH 1 016,53 Kč bez DPH

Zkrácený popis

Matná, vodou ředitelná barva na vnitřní stěny.
Omyvatelná podle DIN 13300, třída otěru za mokra 3, třída kryvosti 2. Lehce se natírá, nestříká a má nízkou spotřebu materiálu. Dodává se v bílém odstínu.

Herbol-Herboplus 12,5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Herboplus

Popis výrobku:

Herbol-Herboplus je vnitřní malířská barva bez emisí, bez rozpouštědel, bez změkčovadel. Je matná, vodou ředitelná, třída otěru za mokra 3 dle DIN EN 13300. Herbol-Herboplus má velmi dobré krycí schopnosti a je lehce a racionálně zpracovatelná.

Hustota:

cca 1,6 kg/litr

Pojivo:

akryl-polymerová disperze

Základní odstín:

Bílý, tónovatelný

Stupeň lesku:

matný

Struktura nátěru:

hladká

Balení:

12,5 litrů

Vlastnosti podle DIN EN 13300:

třída otěru za mokra 3, třída kryvosti 2 při spotřebě 6 m2/l resp. 170 ml/m2, matný, velikost zrna jemná

Hraniční hodnoty VOC:

75 g/l (2007) / 30 g/l (2010), obsahuje max. 1 g/l VOC

Skladovatelnost:

cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním (také airless) Stříkání airless:
zařízení Graco od ST MAX 395
velikost trysky 286 - od x17 – x25
stříkací tlak 150 bar
filtr pistole (mesh) 60
úhel nástřiku 40 - 80°

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch během provádění a schnutí.

Spotřeba:

cca 170 - 220 ml/m2 na jeden nátěr

Doba zasychání:

(při 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%) přetíratelný za cca 4 - 5 hodin, vyschlý za cca 2 - 3 dny

Ředidlo:

voda podle potřeby

Čištění nářadí:

ihned po použití vodou

Bezpečnostní opatření:

Odpadají. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46).Během zpracování a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Bezpečnostní list pro profesní použití na vyžádání.

Důležité upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěru:
Všechny nátěry a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.
Příprava podkladu:
Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, nesoudržných částí. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkřídovatělé vrstvy. Nerovné plochy, díry a poškozená místa vyspravte vhodným materiálem. Vysprávky fluátujte.
Základní nátěr:
Omítky vápenocementové a cementové: Nové omítky nechejte min. 2 - 4 týdny (podle teploty a ročního období) vyzrát. Únosné, pevné a běžně savé omítky není nutné opatřovat základním nátěrem. Silně savé, pórovité a pískovaté omítky opatřete základním nátěrem Herbol-Putzgrund* (ředěného podle savosti podkladu 1:1 až 1:3 vody) nebo HerbolHydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1)
Sádrové omítky:
Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1) nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 1:1).
Sádrokartonové desky:
Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 ) nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 1:1). Na jemných a broušených přetmelených místech musí být provedena penetrace intenzivně, důkladně vmasírovaná. Dodržení tohoto postupu je nezbytné především u tónovaných odstínů.
Beton a pórobeton (vnitřní):
Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3) nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1).
Pískovec (pouze mrazuvzdorné stavební díly):
Pískovcové zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí. Spáry nesmí mít trhliny, musí být suché, pevné, a zbavené solí a výkvětů. Nátěr se může provádět nejdříve po třech měsících po zhotovení zdiva. Základní nátěr Herbol-Putzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3) nebo Herbol - Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1).
Únosné staré nátěry (matné, slabě savé) dobře přídržné, přetíratelné tapety a strukturované tapety:
Není potřeba příprava podkladu, možno přímo natírat. Nesoudržné tapety odstranit, lepidlo omýt.
Únosné staré nátěry (lesklé, nesavé):
Vrchní vrstvu zdrsnit a odmastit. Základní nátěr Herbol-Putz-Füller bílý*.
Staré klihové nátěry:
Bezezbytku odstraňte. Základní nátěr HerbolPutzgrund* (ředěný vodou v poměru 1:1 až 1:3). nebo Herbol-Hydrogrund* (ředěný vodou v poměru 2:1, u extrémně savých podkladů až 1:1).
Mezinátěr pro všechny shora uvedené podklady:
Pro kontrastní nátěry, pro silně nebo rozdílně savé podklady jeden mezinátěr Herbol-Herboplus* ředěný max. 10 % vody.
Konečný nátěr pro všechny shora uvedené podklady:
Hustý, rovnoměrný nátěr Herbol-Herboplus* ředěný max. 5 % vody. Při navazování pokračovat v práci plynule metodou mokrý do mokrého.
* Dodržujte údaje uvedené v příslušném technickém listu Vydání –listopad 2007

Další informace

Baleni 12,5 L
Technický list (URL) Ne