Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Herbol-Silikat-Fixativ 10 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

1 964,00 Kč včetně DPH 1 623,14 Kč bez DPH
NEBO

Zkrácený popis

Penetrační prostředek na silikátové bázi.
Bezrozpouštědlový, vodou ředitelný, vhodný ke sjednocení nasákavosti porézních a lehce zpískovatělých omítek nebo zkřídovatělých starých minerálních nátěrů ve vnitřním i vnějším prostředí. Vhodný také jako ředidlo k dosažení vhodné konzistence silikátové fasádní barvy.

Herbol-Silikat-Fixativ 10 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Fixativ

Popis výrobku:

Herbol-Fixativ je penetrační prostředek na silikátové bázi. Je bezrozpouštědlový, vodouředitelný, vhodný ke sjednocení nasákavosti porézních a lehce zpískovatělých omítek nebo zkřídovatělých starých minerálních nátěrů ve vnitřním i vnějším prostředí. Je vhodný také jako ředidlo k dosažení vhodné konzistence silikátové fasádní barvy.

Hustota:

cca 1,06 kg/litr

Základní pojivo:

vodní sklo, styrol-akrylátová disperze

Barevný odstín:

mléčně transparentní

Balení:

10 litrů

Skladování:

cca 1 rok v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Bezpečnostní opatření:

Odpadají. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů (S38). Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S36/37/39). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S28).

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení: štětcem Teplota při nanášení: min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

100 - 200 ml/m2 pro jeden nátěr

Doba schnutí:

(při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu) přetíratelný za cca 4 - 5 hodin

Ředění:

pro silně savé podklady možno ředit vodou v poměru 2:1

Čištění nářadí:

ihned po ukončení práce - vodou

Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěru: Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.

Upozornění:

Nenatírejte při silném větru a na přímém slunci. Chraňte před deštěm, extrémní vlhkostí (mlhou) a mrazem až do úplného vytvrzení nátěru. Doporučuje se sjednotit savost celé natírané plochy a zajistit natírání mokrý do mokrého pro dosažení jednotného efektu (barevného odstínu). Doporučuje se smíchat celé množství materiálu pro jednu souvislou natíranou plochu. Celkové množství materiálu je závislé na savosti podkladu. Při procesu vytvrzování dochází ke změnám barevného odstínu, které jsou pro tento typ barvy typické. Barevné odchylky a tvorba skvrn nejsou způsobeny prováděcí chybou. Pro zachování charakteristických vlastností se nesmí Herbol-Herbosilit míchat s jinými materiály. Během provádění chraňte oči a citlivou pokožku před potřísněním. V případě potřísnění omyjte velkým množstvím čisté vody.

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, savý, únosný, suchý a zbavený všech výkvětů, řas, mechů, plísní, prachu, zasolení a nesoudržných částí. Nové omítky musí být vyzrálé min. 2 - 4 týdny (v závislosti na ročním období a teplotě vzduchu). Vápenné omítky (P Ic) a minerální lehčené omítky musí být vyzrálé min. 4 týdny. Nevhodné podklady: např. lakované plochy, umělé hmoty, dřevo, vodorovné a vodě vystavené plochy, vlhké podklady. Očistěte podklad od nečistot, sazí a zkřídovatělých částí. Nerovné a poškozené plochy vyspravte vhodnou stěrkou, vysprávky fluátujte. Okolí natíraných ploch, obzvláště sklo, keramiku, lakované konstrukce, kliky a ocelové díly je nutné chránit před potřísněním. Odstříknutou penetraci umyjte ihned vodou

Základní nátěr:

1 x Herbol-Fixativ Zpískovatělé, silně nebo nestejnoměrně savé omítky, zvětralé a zkřídovatělé staré minerální nátěry penetrovat Herbol-Fixativ ředěný vodou v poměru 2 : 1 (silně savé dvakrát mokrý do mokrého).

Mezinátěr:

V případě potřeby mezinátěr Herbol-Herbosilit ředěný max 5 % Herbol Fixativ.

Konečný nátěr:

1 x Herbol-Herbosilit. Natírat sytě, rovnoměrně (související pásy natírat metodou mokrý do mokrého). Ředit max. 5 % Herbol-Fixativ

Další informace

Baleni 10 L
Technický list (URL) Ne