Herbol-Herbosil 12,5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Vyprodáno

3 037,00 Kč včetně DPH 2 509,92 Kč bez DPH

Zkrácený popis

Vodou ředitelná fasádní barva, je extrémně prodyšná pro vodní páry, zároveň vytváří spolehlivou ochranu proti vlhkosti.
Je vyrobena na bázi akryl-polymerové disperze s vylepšenou recepturou (přídavek silikonu). Difúzní ekvivalent přepočten na tloušťku vzduchové mezery sd = cca 0,13 m (při spotřebě 250 ml/m2). Koeficient nasákavosti w = 0,1 kg/(m2.h0,5). Nátěrový film zasychá bez vnitřního pnutí a vytváří celistvý matný povrch.

Herbol-Herbosil 12,5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Herbosil

Popis výrobku:

Herbol-Herbosil je vysoce prodyšná fasádní barva, vylepšená silikonovou pryskyřicí, která poskytuje spolehlivou ochranu proti vlhkosti. Hodnota sd = cca 0,13 m (při spotřebě 250 ml/m2). Koeficient nasákavosti w = 0,1 kg/(m2.h0,5). Nátěr zasychá bez vnitřního pnutí, je hedvábně matný. Poskytuje spolehlivé krytí zrn, např. u hrubých omítek, má velmi dobrou přídržnost na minerálních podkladech, jako např. na silikátových, disperzně silikátových, disperzních a umělých nátěrech. Spolehlivě překryje i hrubé stříkané a škrabané omítky. Obsahuje příměsi chránící nátěr proti řasám a mechům (0,3% zinekpyrithion). Působení je závislé na konstrukci budovy, okolních podmínkách a je časově omezeno.

Hustota:

cca 1,38 kg/litr

Stavebně – fyzikální vlastnosti:

Lesk <10
Velikost zrna jemné <100 µm
Prodyšnost pro vodní páru sd=0,13 m; µ-H2O=350-500
Vodopropustnost w=0,10 kg (m2.h0,5)

Základní Pojivo:

styrolacrylátová disperze

Barevný odstín:

bílý a tisíce dalších odstínů pomocí Herbol-Color Service

Stupeň lesku:

matný

Balení:

2,5 l, 5 l a 12,5 l

Hraniční hodnoty VOC:

75 g/l (2007) / 40 g/l (2010), obsahuje max. 38 g/l VOC

Skladování:

cca 1 rok v neotevřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Důležitá upozornění:

Nepoužívejte ve vnitřních obytných místnostech. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R52/53). Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při stříkání nevdechujte stříkací mlhu. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Před použitím si přečtěte informace o produktu. Bezpečnostní list pro řemeslníky je k dispozici na vyžádání.

Prováděcí údaje:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Nepatrné barevné odchylky od originální předlohy mohou být způsobeny různou strukturou povrchu, stupněm lesku, způsobem aplikace nebo vlivem světla. Mohou být také zapříčiněny různou savostí podkladu, podmínkami při schnutí a vlivem počasí. Tyto ochylky nemohou být důvodem k reklamaci. Doporučuje se před nátěrem objektu provést vzorek barevného odstínu na fasádě a nechat si odstín odsouhlasit investorem. Nátěr neprovádět při chladném počasí, dešti, mlze nebo krátce před a po zhoršení povětrnostních vlivů. Při nevhodných podmínkách se mohou vyplavit voudouředitelné komponenty a zanechat na povrchu lesklé, mýdlové nebo lepivé stopy. Při opětovné vlhkosti se tyto částice samovolně vymyjí.

Způsob nanášení:

štětcem, válečkem, stříkáním (tlakový kotel, autokláv)

Stříkání tlakovým kotlem:
stříkací tlak (rozprašování): 2-3 bary
tlak v kotli (materiálu): 1-2 bary
velikost trysky 4-5 mm

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

na hladkých omítkách: cca 180 ml/m2 pro 1 nátěr na hrubých omítkách: cca 450 ml/m2 pro 1 nátěr

Doba schnutí:

(při 23 °C a relativní vlhkosti 50%): přetíratelné a odolné proti dešti po cca 6 - 8 hod. zcela proschlé za cca 7 dnů. Ředění: vodou

Čištění nářadí:

ihned po ukončení práce - vodou

Pracovní postup: Podklad a provedení nátěru:

Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

Důležité upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:

Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, hub, plísní, solí, nesoudržných částí. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkřídovatělé vrstvy. Nerovné plochy, díry a poškozená místa vyspravte vhodným materiálem (např. Herbol-Ausgleichsmörtel*). Vysprávky fluátujte.

Základní nátěr:

Vápenocementové a cementové omítky (P Ic,

P II, P III) a minerální lehké omítky:

Nové omítky nechat min. 2 - 4 týdny vyzrát, podle ročního období a teploty. Vápenné omítky (P Ic) a lehké minerální omítky nechat vyzrát min. 4 týdny. Slabě savé a lehce zpískovatělé omítky penetrovat základním nátěrem Herbol-Putzgrund*, podle savosti podkladu ředěné vodou v poměru 1:1 až 1:3. Dobře držící, únosné a slabě savé podklady penetrovat základním nátěrem Herbol-Putzgrund : Herbol-Herbosil : voda v poměru 1:1:1. Zpískovatělé, silně savé nebo sprášené omítky penetrovat základním nátěrem Herbol-Imprägniergrund*.

Vápencový pískovec (pouze mrazuvzdorné stavební díly): Pískovcové zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí, spáry nesmí mít trhliny, musí být suché, pevné a zbavené solí a výkvětů. Nátěr se může provádět nejdříve po třech měsících po zhotovení zdiva. Na slabě savé, nesprášené, ale zkřídovatělé podklady provést základní nátěr Herbol-Hydrogrund*, podle savosti podkladu ředit vodou až do 50 % nebo základní nátěr Herbol-Putzgrund* : Herbol-Herbosil : voda v poměru 1 : 1 : 1. Zvětralé, silně savé poklady penetrujte základním nátěrem Herbol-Imprägniergrund*. Pohledové zdivo z cihel (pouze mrazuvzdorné): Zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí, spáry nesmí mít trhliny. Zdivo musí být suché a zbavené solí a výkvětů. Základní nátěr pomocí Herbol-Imprägniergrund* .

Upozornění:

objeví-li se v mezinátěru nežádoucí zabarvení, je nutný dodatečný mezinátěr Herbol-Herbidur-Grund*.

Matné disperzní a silikonové nátěry a disperzní omítky:

Na únosné, pevně držící a slabě savé podklady jeden základní nátěr pomocí Herbol-Putzgrund : Herbol-Herbosil : voda v poměru 1 : 1 : 1. Na zvětralé, silně savé podklady jeden základní nátěr Herbol-Imprägniergrund*.

Mezinátěr:

na všechny shora uvedené podklady:

Na kontrastních, silně nebo rozdílně savých podkladech se doporučuje jeden mezinátěr Herbol-Herbosil ředěný max 10 % vody.

Konečný nátěr na všechny shora uvedené podklady:

Sytý, rovnoměrný nátěr Herbol-Herbosil, ředěný max 5-10 % vody. * Dodržujte údaje uvedené v příslušných technických listech Vydání – říjen 2009

Další informace

Baleni 12,5 L
Technický list (URL) Ne
[profiler]
Memory usage: real: 17825792, emalloc: 17574860
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem