Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Herbol-Mineralfarbe 12,5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Vyprodáno

3 054,00 Kč včetně DPH 2 523,97 Kč bez DPH

Zkrácený popis

Vápenná fasádní barva.
Je vyrobena na základě zvláště jemného, speciálně zušlechtěného vápenného pojiva pro vnější i vnitřní použití.
Omezené množství organických částic optimalizuje spotřebitelsko-technické vlastnosti. Je prodyšná pro vodní páru, bezrozpouštědlová a lehce zpracovatelná. Po vyschnutí je matná s typickým vzhledem, dobře přídržná, bez vnitřního pnutí. Napadání plísněmi a houbami je i bez přídavku fungicidu po středně dlouhou dobu zamezeno. Je vhodná pro nátěry fasád na památkově chráněných budovách a ve vnitřních prostorách. Uvedené vlastnosti jsou dokumentovány mnohými zkouškami, certifikáty a vyjádřeními různých institucí a mohou být na vyžádání předloženy.

Herbol-Mineralfarbe 12,5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Hydrogrund

Popis výrobku:

Herbol-Mineralfarbe je vyrobena na základě zvláště jemného, speciálně zušlechtěného vápenného pojiva, je určena pro vnější i vnitřní použití. Herbol-Mineralfarbe je prodyšná pro vodní páru, bezrozpouštědlová, bezaromátová a lehce zpracovatelná. Po vyschnutí je HerbolMineralfarbe matná s typickým minerálním vzhledem, dobře přídržná, bez vnitřního pnutí, nevytvářející nátěrový film a je velmi dobře prodyšná. Použití Herbol-Mineralfarbe v interiéru vytvoří přirozené obytné klima. Na základě těchto vlastností je Herbol-Mineralfarbe vhodná pro nátěry fasád na památkově chráněných budovách i ve vnitřních prostorách. Uvedené vlastnosti jsou dokumentovány mnohými zkouškami, certifikáty a vyjádřeními různých institucí a mohou být na vyžádání předloženy.

Stavebně fyzikální hodnoty:

prodyšnost pro vodní páru sd pod 0,012 m; d = 180 µ nasákavost w pod 0,31 kg/(m2*h0,5)

Hustota:

cca 1,30 kg/litr

Pojivo:

hydroxid vápenatý

Barevné odstíny:

bílý a 8 základních barevných odstínů (žlutý, okrový, červený, zelený, modrý, hnědozelený, hnědý, antracitový). Zakázkové tónování světlých a středních odstínů pomocí Herbol Color Service.

Povrch:

minerální, matný

Balení:

bílý odstín 12,5 l, základní barevné odstíny 2,5 l

Bezpečnostní opatření:

Xi Dráždivý Obsahuje hydroxid vápenatý Dráždí oči (R36). Nebezpečí vážného poškození očí (R41). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Nevdechujte výpary, aerosoly, stříkací mlhu (S23). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S47). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51).T

Důležitá upozornění:

Během schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Plochy v okolí natírání chraňte před odstříknutím zakrývací fólií. Pojem „dráždivý“ se týká výhradně vápenného podílu (hydroxidu vápenatého) a s tím spojenou vysokou alkalitou. Působení je závislé na konstrukci objektu a okolních podmínkách a je časově omezeno. Vlivem různé struktury povrchu, stupně lesku, způsobu aplikace, působení světla nebo také vlivem různé savosti podkladu, povětrnostními podmínkami při nanášení a schnutí může dojít k jemným barevným odchylkám. Z těchto důvodů nelze uznat reklamaci. Doporučuje se před nátěrem objektu provést vzorek barevného odstínu na fasádě a nechat si odstín odsouhlasit investorem.

Prováděcí údaje:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Nenatírat při silném větru a na přímém slunci. Nátěr chránit před deštěm, extrémní vlhkostí (mlze) a mrazu až do úplného vyschnutí. Doporučuje se sjednotit savost podkladu a natírat metodou mokrý do mokrého, aby se dosáhlo jednotného vzhledu nátěru. Na souvislé plochy se doporučuje smíchat celé množství potřebného materiálu, podle savosti podkladu se ředí max. 10 % vodou. Silně savé podklady se doporučuje předem jemně navlhčit.
Vlivem karbonatace dochází k typickým jemným barevným odchylkám. Tyto odchylky nelze považovat za vadu materiálu. Herbol-Mineralfarbe nevytváří na povrchu nátěrový film. Typicky vápenný vzhled povrchu není otěruvzdorný. Vápenné nátěry nasávají neustále vzdušnou vlhkost a z toho důvodu nejsou vodoodpudivé. Pro zachování typických vlastností se nedoporučuje Herbol-Mineralfarbe míchat nebo tónovat s jinými nátěrovými hmotami. Během zpracování chraňte oči a pokožku před potřísněním, v případě zasažení okamžitě důkladně omývejte velkým množstvím vody. Způsob nanášení: štětcem, válečkem, stříkáním (airless).

Stříkání airless:

Zařízení Graco od ST MAX 595
velikost trysky od - x19
stříkací tlak 100 bar/180 bar
filtr pistole (mesh) 60
úhel nástřiku 40-80°

Teplota při nanášení:

min. + 8 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Doba zasychání:

(při 23°C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu):
přetíratelné po 15 hodinách. Při chladnějším počasí a při vyšší vlhkosti se tato doba prodlužuje.

Spotřeba:

cca 200 - 300 ml/m2 pro 1 nátěr

Čištění nářadí:

ihned po použití - vodou.

Skladování:

cca 1/2 roku v neotevřeném originálním balení.
Skladovat v chladu, suchu, chránit před mrazem.

Likvidace odpadů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Pracovní postup:

Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

Důležitá upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:

Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, mechů, plísní, sprášených vrstev, okují a nesoudržných částí. Nevhodné podklady: např. lakované plochy, plasty, dřevo,vodorovné plochy, vodou namáhané povrchy, vlhké podklady. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkřídovatělé vrstvy.
Malé nerovnosti podkladu vyspravte vhodným materiálem, přeštukujte a fluátujte. Okolí natíraných ploch chraňte před odstříknutím zakrývací folií, hlavně sklo, keramiku, lakované plochy, pálené zdivo a kovy. Odstříknutou barvu ihned omýt vodou.

Základní nátěr:

Pevné omítky, slabě a stejnoměrně savé omítky (P Ic, P II, P III), lehčené minerální omítky, soudržné, dobře držící staré minerální nátěry:
Nové omítky nechat min. 2 - 4 týdny vyzrát, podle ročního období a teploty. Vápenné omítky (P Ic) a lehčené minerální omítky nechat vyzrát min. 4 týdny. Podklad nebo zdivo musí být bez zabarvení nebo cizích příměsí. Podklad musí být bez trhlin, suchý, zbaven solí a výkvětů.
Slabě savé, soudržné omítky penetrovat HerbolMineralfarbe, podle savosti podkladu možno ředit max. do 10 % vodou. Pro dosažení jemně zdrsnělého, egalizovaného povrchu a na rozdílně savé podklady použijte Herbol-Mineralschlämme*, zředěnou 50 % vodou. Ve vnitřním prostředí:
pevné, slabě a stejnoměrně savé omítky (P Ic, P II, P III), beton, vápencový pískovec, staré minerální nátěry, matné disperzní nátěry:
Pevně držící, zkřídovatělé, únosné podklady penetrovat pomocí Herbol-Mineralfarbe, ředěného podle savosti podkladu do max. 10 % vodou. Pro dosažení jemně zdrsnělého, egalizovaného povrchu a na rozdílně savé podklady použijte Herbol-Mineralschlämme*, zředěnou 50 % vodou.
Mezinátěr na všechny shora uvedené podkady: 1 x nátěr Herbol-Mineralfarbe ředěný cca 5 % vody Konečný nátěr na všechny shora uvedené podkady:
1 x sytý, rovnoměrný nátěr Herbol-Mineralfarbe ředěný max. 5 % vody * Dodržujte údaje uvedené v příslušných technických listech. Vydání – září 2006

Další informace

Baleni 12,5 L
Technický list (URL) Ne
[profiler]
Memory usage: real: 17825792, emalloc: 17580932
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem