Herbol-Herboxan 5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Vyprodáno

1 909,00 Kč včetně DPH 1 577,69 Kč bez DPH

Zkrácený popis

Silikonová vodou ředitelná, matná fasádní barva na bázi siloxanové pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páru a CO2 (sd = 0,08 m).
Nátěr vysychá bez vnitřního pnutí, je mikroporézní, vodoodpudivý, chrání proti povětrnosti a proti škodlivému ovzduší. Zůstává dlouhodobě čistý. Díky těmto vlastnostem je vhodný na minerální omítky, zdivo, vápenec, zateplovací systémy, staré silikátové nátěry a omítky, na disperzní barvy a umělé omítky. Obsahuje přísadu (0,3% zinekpyrithion), která chrání nátěr proti řasám a mechům. Působení je závislé na konstrukci budovy, okolních podmínkách je časově omezeno.

Herbol-Herboxan 5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Herboxan

Popis výrobku:

Herbol-Herboxan je vodouředitelná, matná fasádní barva na bázi siloxanové pryskyřice s vysokou prodyšností pro vodní páru. Nátěr vysychá bez pnutí, je mikroporézní. Je vodoodpudivý, odolný proti nepříznivým vlivům počasí a životního prostředí. Nátěr zůstává dlouho čistý. Používá se minerální omítky, pískovcové a cihelné zdivo, na neporušené zateplovací systémy, staré silikátové nátěry a silikátové omítky, na disperzní nátěry a umělé omítky. Obsahuje ochranný film proti řasám a houbám (0,3 % zinkpyrition). Působení je závislé na konstrukci budovy, okolních podmínkách a je časově omezeno.

Hustota:

cca 1,40 kg/litr

Základní pojivo:

styrolakrylátová disperze, siloxanová pryskyřice

Stupeň lesku:

matný

Balení:

5 litrů a 12,5 litrů, barevné báze 1 litr, 5 litrů a 12,5 litrů

Skladování:

cca 1 rok v neotevřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Důležitá upozornění:

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R52/53). Nepoužívejte do vnitřních obyvatelných prostorů. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. Při stříkání nevdechujte stříkací mlhu. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Bezpečnostní listy pro řemeslníky jsou k dispozici na vyžádání.

Prováděcí údaje:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Vlivem různé struktury povrchu, stupně lesku, způsobu aplikace, působení světla nebo také vlivem různé savosti podkladu, povětrnostními podmínkami při nanášení a schnutí může dojít k nepatrným barevným odchylkám. Z těchto důvodů nelze uznat reklamaci. Doporučuje se před nátěrem objektu provést vzorek barevného odstínu na fasádě a nechat si odstín odsouhlasit investorem.

Důležité upozornění:

Nátěr se nesmí provádět při chladném počasí, při dešti mlze, nebo krátce před a krátce po těchto nevhodných podmínkách. Vlivem vlhka se mohou vyplavovat vodouředitelné komponenty, které na povrchu tvoří lesklé, mýdlové nebo lepivé skvrny. Vlivem opětovné vlhkosti (deště) se tyto komponenty svévolně vymyjí.

Způsob nanášení:

štětcem, válečkem, stříkáním (airless)

Stříkání airless:

Zařízení Graco od ST MAX 595 velikost trysky LL5 - 419 - 431 stříkací tlak 100 bar/180 bar filtr pistole (mesh) 60 úhel nástřiku 40 - 80° Teplota při nanášení: min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Doba schnutí:

Při 23 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu: odolný proti dešti za cca 3 - 5 hodin, přetíratelný za cca 12 hodin, zcela proschlý za cca 7 dnů.

Spotřeba:

150 - 250 ml/m 2 na jednu vrstvu

Čištění nářadí:

ihned po ukončení práce - vodou Herbol-Herboxan

Pracovní postup:

Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

Důležitá upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:

Podklad musí být pevný, čistý, únosný, suchý, musí být zbaven všech výkvětů, řas, mechů, plísní, sprášených a spečených vrstev a nesoudržných částí. Odstraňte z podkladu prach, saze, zkřídovatělé vrstvy. Nerovnosti podkladu vyspravte vhodným materiálem (např. HerbolAusgleichsmörtel*), vysprávky fluátujte.

Základní nátěr:

Vápenocementové a cementové omítky (P Ic,P II, P III) a minerální lehké omítky: Nové omítky nechat min. 2 - 4 týdny vyzrát, podle ročního období a teploty. Vápenné omítky (P Ic) a lehké minerální omítky nechat vyzrát min. 4 týdny. Slabě savé a lehce zpískovatělé omítky penetrovat základním nátěrem Herbol-Hydrogrund*, podle savosti podkladu ředěné max. 50 % vodou. Dobře držící, únosné a slabě savé podklady penetrovat základním nátěrem Herbol-Hydrogrund : HerbolHerboxan* v poměru 2:1. Zpískovatělé, silně savé nebo sprášené omítky penetrovat základním nátěrem HerbolImprägniergrund*. Vápencový pískovec (pouze mrazuvzdorné stavební díly): Pískovcové zdivo musí být bez zabarvení a bez cizích příměsí. Spáry nesmí mít trhliny, musí být suché, pevné a zbavené solí a výkvětů. Nátěr se může provádět nejdříve po třech měsících po zhotovení zdiva. Na slabě savé, nesprášené, ale zkřídovatělé podklady provést základní nátěr Herbol-Hydrogrund*, podle savosti podkladu ředit vodou až do 50 % nebo základní nátěr Herbol-Hydrogrund* : Herbol-Herboxan* v poměru 2:1. Zvětralé, silně savé poklady penetrujte základním nátěrem Herbol-Imprägniergrund*. Matné disperzní a silikonové nátěry a disperzní omítky: Na únosné, pevně držící a slabě savé podklady jeden základní nátěr pomocí Herbol-Hydrogrund* : Herbol-Herboxan* v poměru 2 : 1. Na zvětralé, silně savé podklady jeden základní nátěr Herbol-Imprägniergrund*. Upozornění: Herbol-Herboxan* není vhodný k nátěrům starých elastických nátěrů a nátěrům na vlasové trhliny (např. na systém Herbol-Herboflex).

Mezinátěr:

na všechny shora uvedené podklady: Na kontrastních, silně nebo rozdílně savých podkladech se doporučuje jeden mezinátěr Herbol-Herboxan* ředěný max 10 % vody.

Upozornění:

pro dosažení lehce plněného, egalizovaného podkladu je možné použít mezinátěr Heboxan Kompakt*. Konečný nátěr na všechny shora uvedené podklady: sytý, rovnoměrný nátěr Herbol-Herboxan*, ředěný max 5 % vody. * Dodržujte údaje uvedené v příslušných technických listech Vydání – leden 2008

Další informace

Baleni 5 L
Technický list (URL) Ne
[profiler]
Memory usage: real: 17825792, emalloc: 17568864
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem