Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Herbolux Grund ZQ - Bílý 0,75 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

425,00 Kč včetně DPH 351,24 Kč bez DPH
NEBO

Zkrácený popis

Vysoce krycí, rychleschnoucí, vlhkostně regulační speciální základní nátěr s vysokou plnivostí a dobrým rozlivem.
Ideální bezaromátový základní nátěr a mezinátěr na dřevěné prvky a okna (ventilační základ), tak jako na kovové podklady.

Herbolux Grund ZQ - Bílý 0,75 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbolux Grund

Popis výrobku:

Herbolux Grund je vysoce krycí, rychleschnoucí, vlhkostně regulační speciální základní nátěr s vysokou plnivostí a dobrým rozlivem. Ideální bezaromátový základní nátěr a mezinátěr na dřevěné prvky a okna (ventilační základ), tak jako na kovové podklady.

Hustota:

cca 1,37 kg/litr

Základní pojivo:

alkydová pryskyřice

Barevné odstíny:

bílý

Stupeň lesku:

hedvábný mat

Balení:

0,75 litrů a 2,5 litrů – bílý, 2,5,litru –tónovaný

VOC – EU hraniční hodnoty:

400g/l (od r. 2007)/ 300/g/l (od r. 2010)
Tento produkt obsahuje max. 299 g/l VOC

Skladovatelnost:

cca 2 roky v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Bezpečnostní opatření:

Hořlavý R 10. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže(R66) Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření (S16). Nevdechujte výpary/aerosoly/stříkací mlhu (S23). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). Při nedostatečném větrání používat ochranu dýchacích cest. Může vyvolat alergické reakce.

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení: natíráním, válečkováním, stříkáním

Údaje pro stříkání:

vel. trysky tlak viskozita
Airless 0,011 palců cca 16 MPa neředěné

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

cca 80 ml/m2 pro jeden nátěr

Doba zasychání:

(při 23 °C a 50% rel. vlhkosti vzduchu) proti prachu za cca 2 hod., proti otěru za cca 4 hod., přetíratelný za cca 16 hodiny, zcela proschlý za 24 hod.

Tónování:

Herbol – Color Service

Čištění nářadí:

ředidlem Herbol AF70 nebo technickým benzínem.

Pracovní postup:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu. Materiál před použitím promíchat. Bílá barva a její varianty mají sklon ke změně odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové alkydové barvy může být zesílen použitím v temnu nebo čpavkovými výpary. K vnitřním nátěrům nábytku, zvl. skříní se nedoporučuje používat rozpouštědlové materiály z důvodu možného zapáchání ředidla. Ve vnějším prostření je nutné během 3 měsíců překrýt vhodným krycím lakem.
Důležité upozornění:
Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary; pracujte pouze v dobře větraných prostorách; v případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Herbolux Grund ZQ Všeobecné požadavky na vlastnosti podkladu: Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru.
Příprava podkladu:
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Neúnosné staré nátěry odstranit. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení. Po provedení základního nátěru vyspravte nerovnosti vhodným tmelem (např. Herbol - Universal Spachtel*).
Objemově nestálé dřevo ve vnějším prostředí: vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 18%. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund*. Upozornění pro nátěr dřevovláknitých materiálů: Pro použití ve venkovním prostředí jsou doporučovány dřevěné materiály skupiny 3 (vnější prostředí podle EN 1995-1-1). Tyto materiály jsou popsány a klasifikovány v DIN EN 13986. Nátěr neprovádět, pokud nebyla provedena zkouška při srovnatelných podmínkách (druh dřeva, konstrukce, klimatické podmínky) Trvanlivost plánovaného nátěru závisí na druhu a kvalitě dřeva (dřevotřískových desek) Pokud je kvalita materiálu a konstrukce nevhodná, není možné při přímém vlivu povětrnostních podmínek ochranný nátěr provést. Toto platí i pro venkovní materiály nepřímo vystavené povětrnostním vlivům při působení vysoké vlhkosti (střešní podhledy). Vlhkost může vést k tvoření skvrn nebo prasklin. Podklad bez prasklin je základním předpokladem bezchybného nátěru. Dřevěné prvky z borovice, břízy a buku jsou zpravidla díky své nízké trvanlivosti na použití ve venkovním prostředí nevhodné.
Nedostatečný nátěr na všech stranách a především na hranách může zapříčinit dřívější poškození materiálu. Základní nátěr: Herbol – Herbolux Grund ZQ*. Objemově stálé dřevo ve vnějším prostředí: vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 13 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund*. Upozornění pro nátěr dřevovláknitých materiálu (viz objemově nestálé dřevo ve vnějším prostředí).
Dřevo a dřevovláknité materiály ve vnitřním prostředí:
vlhkost dřeva ve vnitřním prostředí nesmí překročit 10 %. Podklad zbrousit. Pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat.
Základní nátěr: Herbol-Herbolux Grund ZQ*. Ocel a kov:
podklad důkladně odrezit, až k dosažení kovového lesku. Odstranit mastnoty a nečistoty (požadovaný stupeň 2, resp. P Ma podle EN ISO 12944-4). Základní nátěr Herbol-Hydroprimer*. Ve vnějším prostředí pro dokonalejší pasivní antikorozní ochranu provést dvojnásobný základní nátěr.
Mezinátěr na všechny shora uvedené podklady:
opatřené základním nátěrem nebo na staré intaktní nátěry Herbol – Herbolux Grund ZQ*, případné nerovnosti vyspravte vhodným tmelem např. Herbol Universal- Spachtel* a následně aplikujte mezinátěr např. Herbol – Herbolux Vorlack ZQ*.
Konečný nátěr na všechny shora uvedené podklady:
Herbol-Herbolux Gloss ZQ*
Herbol – Herbolux PU Satin ZQ*
Herbol – Venti 3Plus Gloss ZQ*
Herbol-Venti 3Plus Satin ZQ*
* Dodržujte údaje uvedené v příslušných technických listech.
Vydání – listopad 2009

Další informace

Baleni 0,75 L
Technický list (URL) Ne