Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Herbol Herbolux PU Satin bílý 2,5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

1 341,00 Kč včetně DPH 1 108,26 Kč bez DPH
NEBO

Zkrácený popis

Vysoce odolný polyurethanový lak na bázi alkydových pryskyřic.
Výsledný nátěr má hedvábný lesk a obzvláště vysokou krycí schopnost. Pro renovační nátěr zpravidla postačí pouze jeden nátěr (např. u dveří). Nanáší se štětcem nebo válečkem. Je vhodný do vnitřního i vnějšího prostředí na dřevo i kov opatřené základním nátěrem nebo na plasty (tvrzené PVC) opatřené základním nátěrem.

Herbol Herbolux PU Satin bílý 2,5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol – Herbolux PU Satin ZQ

Popis výrobku:

Herbol – Herbolux PU Satin ZQ je vysoce odolný polyurethanový lak na bázi alkydových pryskyřic. Výsledný nátěr má hedvábný lesk a obzvláště vysokou krycí schopnost. Pro renovační nátěr zpravidla postačí pouze jeden nátěr (např. u dveří). Nanáší se štětcem nebo válečkem. Je vhodný do vnitřního i vnějšího prostředí na dřevo i kov opatřené základním nátěrem nebo na plasty (tvrzené PVC) opatřené základním nátěrem.

Hustota:

cca 1,0-1,16 kg/litr v závislosti na odstínu

Základní pojivo:

polyurethanová-alkydová pryskyřice

Odstín:

Bílý, perlově bílý, lomený bílý, světle šedý RAL 7035, řepkově žlutý RAL 1021, ohnivě červený RAL 3000, hořcově modrý RAL 5010, mechově zelený RAL 6005, čokoládově hnědý RAL 8017, černý RAL 9005 a tisíce dalších odstínů přes Herbol Color-Service.

Stupeň lesku:

hedvábný lesk/hedvábný mat. konečný stupeň lesku je zřetelný až po 2 – 3 týdnech schnutí (s ohledem na podmínky schnutí). Stupeň lesku bezprostředně po zaschnutí se může jevit jako podstatně vyšší.

Balení:

Hotové odstíny: 0,375 l, 0,75 l a 2,5 l
Herbol-Color-Service: 0,5 l, 1l a 2,5 l

Hraniční hodnoty VOC (kategorie A/d):

400 g/l (2007) / 300 g/l (2010), obsahuje max. 299 g/l VOC

Skladovatelnost:

cca 2 roky v originálním neotevřeném balení, v chladu a suchu, chráněno před mrazem.

Bezpečnostní opatření:

Hořlavý (R10). Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R52/53). Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (R66). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření (S16). Zamezte styku s kůží a očima (S24/25). Nevdechujte výpary/aerosoly/stříkací mlhu (S23). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení (S46). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). Obsahuje 2-butanonoxim a kobaltkarboxylát. Může vyvolat alergické reakce.

Důležitá upozornění:

V průběhu práce a během schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Prováděcí údaje:

Upozornění:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.
Materiál před použitím rozmíchat. Bílá barva a její varianty mají sklon ke změně odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové alkydové barvy může být zesílen použitím v temnu nebo čpavkovými výpary.
Kvůli zápachu nepoužívat na vnitřní strany nábytku.
Způsob nanášení:
štětcem, válečkem, stříkáním-Airless Údaje pro stříkání:
vel. trysky tlak viskozita (DIN 4 mm)
Airless 0,011 palce cca 16 MPa neředěné
Teplota při nanášení:
min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.
Spotřeba:
cca 85 ml/m2 pro jeden nátěr
Doba zasychání:
(při 23 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50 % ) odolné proti prachu za cca 3 hodiny, odolné proti dotyku za cca 5 hodin, přetíratelné za cca 18 hodin, zcela proschlé za cca 2-5 dnů.
Čištění nářadí:
ihned po použití ředidlem Herbol AF 70* nebo technickým benzínem.
Pracovní postup:
Upozornění:
Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.
Důležitá upozornění: Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Herbol-Herbolux PU Satin ZQ Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru.
Příprava podkladu:
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Odstranit neúnosné staré nátěry a obrousit nerovnosti (např. okuje). Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení. Po základním nátěru vytmelit nerovnosti vhodným tmelem (např. Herbol-Universal Spachtel*). Základní nátěr:
Ocel a kov:
podklad důkladně odrezit, až k dosažení kovového lesku. Odstranit mastnoty a nečistoty (požadovaný stupeň 2, resp. PMa podle EN ISO 12944-4). Základní nátěr Herbol-Hydroprimer* nebo Herbol-Allgrund*. Ve vnějším prostředí pro dokonalejší pasivní antikorozní ochranu provést dvojnásobný základní nátěr.
Zinek a pozinkovaný plech:
pozinkované plochy drhnout umělohmotným rounem směsí z 10 l vody, 0,5 l 25 % roztoku čpavkové vody s přidáním 2 odlivek čistícího prostředku (např. Pril, Jar apod.). Třením vznikne jemná pěna, která musí působit na plochu asi 10 min. Na závěr rozetřít ještě jednou, až je pěna ocelově šedá. Potom řádně omýt čistou vodou a povrch nechat důkladně vyschnout. Základní nátěr Herbol-Hydroprimer* nebo Herbol-2K-Epoxi-Primer*. Ve vnějším prostředí provést dvojnásobný základní nátěr. Hliník:
podklad důkladně omýt nitroředidlem, resp. odmastit. Zkorodovaný povrch brousit nylonovým nebo perlonovým rounem. Základní nátěr Herbol-Hydroprimer* nebo Herbol-2K-Epoxi-Primer*. Ve vnějším prostředí provést dvojnásobný základní nátěr.
Přetíratelné umělé hmoty (např. tvrzené PVC):
podklad drhnout umělohmotným rounem směsí z 10 l vody, 0,5 l 25 % roztoku čpavkové vody s přidáním 2 odlivek čistícího prostředku (např. Pril, Jar apod.). Třením vznikne jemná pěna, která musí působit na plochu asi 10 min. Na závěr ještě jednou přebrousit. Potom řádně omýt čistou vodou a povrch nechat důkladně vyschnout. Základní nátěr Herbol-Hydroprimer* nebo Herbol-Allgrund*. Ve vnějším prostředí provést dvojnásobný základní nátěr.
Objemově nestálé dřevo a dřevovláknité materiály ve vnějším prostředí:
vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 18 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund BS*.
Základní nátěr Herbol-Herbolux Grund ZQ*.
Objemově stálé dřevo ve vnějším prostředí:
viz technický list Venti-3Plus Satin ZQ*.
Upozornění pro nátěr dřevovláknitých materiálů:
pro použití v venkovním prostředí jsou doporučovány dřevěné materiály skupiny 3 (vnější prostředí podle EN 1995-1-1). Tyto materiály jsou popsány a klasifikovány v DIN EN 13986. Nátěr neprovádět, pokud nebyla provedena zkouška při srovnatelných podmínkách (druh dřeva, konstrukce, klimatické podmínky).
Trvanlivost plánovaného nátěru závisí na druhu a kvalitě dřeva (dřevotřískových desek) Pokud je kvalita materiálu a konstrukce nevhodná, není možné při přímém vlivu povětrnostních podmínek ochranný nátěr provést. Toto platí i pro venkovní materiály nepřímo vystavené povětrnostním vlivům při působení vysoké vlhkosti (střešní podhledy). Vlhkost může vést k tvoření skvrn nebo prasklin. Podklad bez prasklin je základním předpokladem bezchybného nátěru.
Dřevěné prvky z borovice, břízy a buku jsou zpravidla díky své nízké trvanlivosti na použití ve venkovním prostředí nevhodné. Základní nátěr Herbol-Herbolux Grund ZQ*
Dřevo a dřevovláknité materiály ve vnitřním prostředí:
vlhkost dřeva ve vnitřním prostředí nesmí být vyšší než 10 %. Podklad zbrousit. Pryskyřici a lepivě masné dřevěné plochy omýt nitroředidlem. Plochy nechat vyvětrat. Základní nátěr Herbol-Herbolux Grund ZQ*.
Mezinátěr na všechny shora uvedené podklady:
opatřené základním nátěrem i na soudržné, předem připravené staré nátěry: na dřevěné a dřevovláknité podklady ve vnějším prostředí mezinátěr Herbol-Herbolux Grund ZQ*. Ve vnitřním prostředí v případě potřeby přetmelit Herbol-Universalspachtel* a jeden mezinátěr Herbol-Schnellschleifgrund* nebo Herbol-Herbolux Vorlack ZQ*. Na ocel, kov a hliník jeden mezinátěr Herbol-Herbolux PU Satin ZQ.
Konečný nátěr na všechny shora uvedené podklady:
1-2 konečné nátěry Herbol-Herbolux PU Satin ZQ Upozornění:
* Pro jednotlivé materiály dodržovat údaje uvedené
v příslušných technických listech.
Vydání – květen 2009

Další informace

Baleni 2,5 L
Technický list (URL) Ne