Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Offenporig Pro Décor 2,5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

Běžná cena: 1 054,00 Kč

Zvláštní cena: 939,00 Kč včetně DPH 776,03 Kč bez DPH

Zkrácený popis

Nestékavá lazura na všechny typy dřeva pro venkovní i vnitřní použití.
Použitelná pro nové i renovační nátěry na všechny objemově stálé i nestálé dřevěné dílce. Je lehce zpracovatelná, prodyšná a elastická. Trvale chrání dřevo proti povětrnosti a UV-záření, přitom však zachovává přirozenou strukturu dřeva. Základní nátěr, mezinátěr i konečný nátěr – vše z jedné plechovky. Dodává se v 17 přírodních odstínech. Nátěr je hedvábně lesklý. Při venkovním použití na měkkém dřevu je nutný penetrační nátěr proti zamodrání Bläueschutzgrund.

Offenporig Pro Décor 2,5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

* Vyžadované položky

Běžná cena: 1 054,00 Kč

Zvláštní cena: 939,00 Kč včetně DPH 776,03 Kč bez DPH

Detaily

Herbol-Offenporig Pro-Décor

Popis výrobku:

Herbol-Offenporig Pro-Décor je univerzálně použitelná lazura na dřevo ve vnitřním i vnějším prostředí. Je vhodná pro nové i renovační nátěry na všechny objemově stálé i nestálé dřevěné dílce. Je lehce zpracovatelná. Základní nátěr, mezinátěr, i vrchní nátěr se provádí jedním materiálem. Herbol-Offenporig Pro-Décor je vysoce prodyšný a elastický, chrání dřevo dlouhodobě vůči povětrnosti.

Hustota:

cca 0,93 kg/litr

Základní pojivo:

směs speciálních alkydových pryskyřic a vosků

Pigmenty:

světlé, transparentní oxidy železa a silikáty

Barevné odstíny: Přírodní odstíny (hotové):

bílý 0301, bříza 0352, bezbarvý 0450, borovice 1200, jasan 1420, buk 1300, světlý dub 1401, pinie 1400, vlašský ořech 8404, rustikalní dub 1402, ořech 8405, mahagon 8407, teak 8406, kaštan 8408, palisandr 8409, eben 9410.
Barevné odstíny se míchají na automatu Herbol-Color-Service v dalších desítkách odstínů podle přání zákazníků.

Stupeň lesku: hedvábný lesk

Hraniční hodnoty VOC:

400 g/l (2010), obsahuje max. 399 g/l VOC

Skladovatelnost:

cca 2 roky v neotevřeném originálním balení v chladu a suchu

Bezpečnostní opatření:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergické reakce. Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Upozornění:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit. Materiál před použitím rozmíchejte. Bílá a příbuzné odstíny mají při umělém nebo nedostatečném osvětlení sklon ke změně barevného odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové nátěry může být zesílen vlivem uskladnění v temnu a výpary čpavku.

Způsob nanášení:

štětcem

Teplota zpracování:

minimálně +5°C pro podklad i vzduch, při provádění a během schnutí

Spotřeba:

75 ml/m2 pro jeden nátěr

Doba zasychání:

(při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu): zaschlý proti prachu za cca 3 hodiny, zaschlý proti oděru za cca 5 hodin, přetíratelný za cca 18 hodin, vyschlý za cca 1 - 2 dny. Výsledný odstín je zřejmý až po zaschnutí nátěru.

Čištění nářadí:

ihned po použití ředidlem Herbol V 40 syntetickým ředidlem nebo technickým benzínem

Likvidace odpadu:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Důležitá upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Pracovní postup:

Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.
Upozornění: Offenporig Pro-Décor nedoporučujeme používat k úpravě povrchů přicházejících do přímého styku s poživatinami a pitnou vodou, k nátěrům dětského nábytku a hraček.
Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru. Zašedlé a zvětralé dřevo obruste až na únosnou dřevěnou vrstvu.
Příprava podkladu: Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Neúnosné staré nátěry odstranit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení.

Základní nátěr:

Objemově nestálé dřevo ve vnějším prostředí:
vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 18%. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem HerbolBläueschutzgrund*.
Upozornění pro nátěr dřevovláknitých materiálů: Pro použití ve venkovním prostředí jsou doporučovány dřevěné materiály skupiny 3 (vnější prostředí podle EN 1995-1-1). Tyto materiály jsou popsány a klasifikovány v DIN EN 13986. Nátěr neprovádět, pokud nebyla provedena zkouška při srovnatelných podmínkách (druh dřeva, konstrukce, klimatické podmínky). Trvanlivost plánovaného nátěru závisí na druhu a kvalitě dřeva (dřevotřískových desek) Pokud je kvalita materiálu a konstrukce nevhodná, není možné při přímém vlivu povětrnostních podmínek ochranný nátěr provést. Toto platí i pro venkovní materiály nepřímo vystavené povětrnostním vlivům při působení vysoké vlhkosti (střešní podhledy). Vlhkost může vést k tvoření skvrn nebo prasklin. Podklad bez prasklin je základním předpokladem bezchybného nátěru. Dřevěné prvky z borovice, břízy a buku jsou zpravidla díky své nízké trvanlivosti na použití ve venkovním prostředí nevhodné. Nedostatečný nátěr na všech stranách a především na hranách může zapříčinit dřívější poškození materiálu.
Základní nátěr:Herbol – Offenporig Pro –Décor

Objemově stálé dřevo ve vnějším prostředí:
vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 13 %. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Dřevo ve vnějším prostředí chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund*.
Upozornění pro nátěr dřevovláknitých materiálu (viz objemově nestálé dřevo ve vnějším prostředí).

Dřevo a dřevovláknité materiály ve vnitřním prostředí:
vlhkost dřeva ve vnitřním prostředí nesmí překročit 10 %. Podklad zbrousit. Pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat.
Základní nátěr:Herbol-Offenporig Pro Décor

Mezinátěr na všechny shora uvedené podklady:

Na dřevo opatřené základním nátěrem a na staré soudržné nátěry jeden mezinátěr Offenporig Pro-Décor .

Konečný nátěr na všechny shora uvedené podklady:

podle povětrnosti a požadované sytosti nátěry Offenporig Pro-Décor

Celkový počet nátěrů:

Venkovní klima (nepřímé působení povětrnosti)
3 x Offenporig Pro-Decor

Venkovní klima (běžné působení povětrnosti)
světlý odstín *) - 4 x Offenporig Pro-Decor
střední odstín - 3 x Offenporig Pro-Decor
tmavý odstín - 3 x Offenporig Pro-Decor

Venkovní klima (extrémní zatížení napřímé povětrnosti)
světlý odstín *) - 4 x Offenporig Pro-Decor
střední odstín - 4 x Offenporig Pro-Decor
tmavý odstín - 3 x Offenporig Pro-Decor
*) s výjimkou bezbarvého

světlé odstíny: jasan, bříza, buk, borovice, světlý dub, pinie, bílý
střední odstíny: dub rustikální, lískový ořech, teak, plavené dřevo
tmavé odstíny: ořech, mahagon, kaštan, palisandr, eben
Podobně lze rozdělit odstíny tónované pomocí Herbol-ColorService.

Definice venkovního prostředí:

Venkovní klima (nepřímé působení): dřevěné díly jsou chráněny před slunečním zářením, odstřikováním a větrem a nejsou vystaveny přímému působení povětrnosti, jako např. odsazená okna, vnější dveře na balkonech, lodžiích, a v podloubí.
Venkovní klima (běžné působení na normální povětrnosti):
na dřevěné díly působí částečně sluneční záření, odstřikování i vítr. Jedná se o konstrukce na budovách do tří pater, odsazená okna, vnější dveře, částečně zastřešená.
Venkovní klima (extrémní zatížení na přímé povětrnosti):
dřevěné konstrukce nejsou chráněny před slunečním zářením, odstřikováním, větrem. Jedná se o plochy převážně na jižní, jihovýchodní, severovýchodní a západní straně.

*Pro jednotlivé materiály dodržovat údaje uvedené v příslušných technických listech. Vydání – leden 2016

Další informace

Baleni 2,5 L
Technický list (URL) Ne