Firma Frit s.r.o. je prodejcem barev a laků Herbol.

Silber-Herbol 2,5 L

Napište první recenzi tohoto produktu

Dostupnost: Skladem Skladem

1 307,00 Kč včetně DPH 1 080,17 Kč bez DPH
NEBO

Zkrácený popis

Stříbrná dekorativní barva na kov pro použití jak v interiéru, tak v exteriéru.

Silber-Herbol 2,5 L

Dvojitým kliknutím obrázek zvětšíte

Oddálit
Přiblížit

Další pohledy

Detaily

Herbol-Silbe

Popis výrobku:

Herbol-Silber je stříbrná ocelově lesklá dekorativní barva na kov pro použití jak v interiéru, tak v exteriéru. Nátěr odolává teplotě do 400 °C. Díky obsahu speciálních pigmentů je materiál odolný proti oděru až po vypálení (ca 120˚C).

Hustota:

cca 1 kg/litr

Základní složení:

kumaronová pryskyřice, železné pigmenty, aromáty

Barevný odstín:

stříbrně kovový

Stupeň lesku:

kovově lesklý

Hraniční hodnoty VOC:

600 g/l (2007) / 500 g/l (2010), obsahuje max. 595 g/l VOC

Balení:

0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l

Skladovatelnost:

cca 2 roky v dobře uzavřeném originálním balení, v chladu a suchu.

Upozornění:

Silber-Herbol používejte pouze na plochy, které nejsou mechanicky namáhané. Silber-Herbol zajišťuje pouze slabou antikorozní ochranu.

Bezpečnostní opatření:

Xi Produkt je dráždivý Produkt je hořlavý (R10). Dráždí dýchací orgány (R37). Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí (R51/53). Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže (R66). Vdechování par může způsobit ospalost a závratě (R67). Uchovávejte mimo dosah dětí (S2). Nevdechujte plyny/aerosoly/stříkací mlhu (S23). Uchovávejte mimo dosah zdroje zapálení – Zákaz kouření (S16). Zamezte styku s kůží a očima(S24/25). Nevylévejte do kanalizace (S29). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení (S46). Používejte pouze v dobře větraných prostorách (S51). V případě nedostatečného větrání používat vhodné vybavení pro ochranu dýchacích cest.

Likvidace odpadů:

Obal se zbytky barvy odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Čistý obal odložte v systému tříděného odpadu!

Prováděcí údaje:

Způsob nanášení: štětcem, válečkem

Teplota při nanášení:

min. + 5 °C pro podklad a vzduch při provádění a během schnutí.

Spotřeba:

cca 50 ml/m2

Doba zasychání:

(při 23 °C a rel. vlhkosti vzduchu 50 % )
odolné proti prachu za cca 0,5 hodiny,
odolné proti oděru za cca 2 - 3 hodin,
vytvrzené a přetíratelné za 12 hodin.
Zcela proschlé za 24 hod.

Ředidlo:

Herbol V 40.

Čištění nářadí:

ředidlem Herbol V 40, technickým benzínem.

Pracovní postup:

Podklad a provedení nátěru:
Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.
Důležitá upozornění:
Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů Všeobecné požadavky na přípravu podkladu:
Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsněný, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru.Herbol-Silber
Přípravné práce:
Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Odstranit neúnosné staré nátěry. Základní nátěr:
Ocel a kov:
podklad důkladně odrezit, až k dosažení kovového lesku. Odstranit mastnoty a nečistoty (požadovaný stupeň 2, resp. P Ma podle EN ISO 12944-4). Základní nátěr - Herbol-Silber*.
Mezinátěr:
Herbol-Silber*
Konečný nátěr:
Herbol – Silber*
Vydání – leden 2007

Další informace

Baleni 2,5 L
Technický list (URL) Ne
[profiler]
Memory usage: real: 17039360, emalloc: 16688736
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem